Αναζήτηση στο site


Οικονομικά

Πιό κάτω παρουσιάζεται ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο υπολογίζει ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε νοικοκυριού την ποσότητα και το είδος των πτηνών τα οποία χριάζεται.

Chickens fuction.xlsx (11,9 kB)

Ενδεικτικός πίνακας κοστους

Τιμές δίνονται σε  ευρώ

 Εκτιμώμενα ποσά ανα διετία

Αυτές οι τιμές και οι επεξηγήσεις παρατίθενται ως ενδεικτικές ,με απότερο σκοπό να βοηθήσουν να

υπολογιστούν οι εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Οι τιμές αυτές ενθαρύνενται να υπολογιστούν εκτιμώντας τα ίδια κεφάλαια και στον αριθμό των
κοτοπούλων και του ποσού κρέατος που απετίται ,έχωντας ως βάση τα πιο πάνω.

1)Βασισμένο σε 2 χρόνια παραγωγής

2)Η παραγωγή υπολογίζεται:

550 μέρες*25κοτόπουλα*70%(παραγωγή αυγών). 180 μέρες  απαιτούνται για να μεγαλώσουν οι νεοσσοί .

3)Οι τιμές των νεοσσών είναι μεταβαλλόμενες.  Τοπικά εκκολαπτήρια συχνά έχουν χαμηλού κόστους νεοσσούς. Βεβαιωθείτε πως η ποιότητα είναι καλή και πως έχουν εμβολιαστεί για την νόσο του Mareks. 

4)Παρασκευή από αξιόπιστη εταιρεία παραγωγής. Το ποσό   αυτό  αναλογεί σε 4 ευρώ ανά δωδεκάδα για εκτροφή. Παροτρύνεστε να χρησιμοποιείται ταΐστρες ποιότητας.

5)Λάμπα θερμότητας και φωτισμού για το κοτέτσι.

6)Πολλοί παραγωγοί μικρής εμβέλειας προτιμούν η σφαγή των πουλερικών να γίνεται από άλλα άτομα. Αν προτιμήσετε αυτή την επιλογή προτιμήστε κάποιο σε κοντινή εμβέλεια.

7)Είκοσι κοτόπουλα για σφαγή βασισμένο στο ότι έχουμε 20% θνησιμότητα ,από τα 25 τα 20 θα πάνε για σφαγή   

 

Πηγή : https://www.healthybirds.umd.edu